Privacy

Privacy statement

Deze website is eigendom van David Peeters (hierna Autoglass24)

Met maatschappelijk zetel: D'Helst 1A, 9280 Lebbeke (België)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://autoglass24.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0634 977 143

Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Autoglass24 welke te consulteren zijn op https://autoglass24.be en onderstaande privacy statement.

Autoglass24 hecht belang aan uw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om uw privacy te beschermen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. In deze statement wensen we de consument dan ook zoveel mogelijk te informeren over waarom Autoglass24 informatie verzamelt alsook wat het doel daartoe is. Verder zal ook worden aangegeven hoelang persoonsgegevens zullen bijgehouden worden. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking treedt op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe Autoglass24 zich conform wenst te maken aan de nieuwe reglementering.

A.Doelgroep GDPR

De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die wij, Autoglass24 als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken.. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan onze zaak of op https://autoglass24.be.

B.Verwerking Persoonsgegevens

De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.

De gegevens verwerker (= dataprocessor) van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit die werkt in opdracht van “Dendermedia, Dijkstraat 51, 9200 Dendermonde (Belgium)”

Dataprocessor: Vimexx b.v., gevestigd te Nieuweroord en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 858378140.

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal Autoglass24 verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

C.Welke persoonsgegevens

Als datacontroller en -processor kunnen we beschikken over verschillende soorten persoonsgegevens:

Situtie

Welke persoonsgegevens

Gebruik van “Contactformulier”

Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

 

Aanmaak account voor “Nieuwsbrief”
(indien van toepassing)

Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Geboortedatum
  indien van toepassing

 

Toevoegen van een “Activiteit”
(indien van toepassing)

Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Naam activiteit
 • Locatie activiteit
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing
 • GSM of telefoon
 • Website

Marketingacties/Wedstrijden
(indien van toepassing)

Allerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

 

Aanmaak account voor “E-Shop”
(indien van toepassing)

Allerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • GSM of telefoon
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

 

D.Doel van het verzamelen van de Persoonsgegevens en rechtsgrond

De juridische basis om persoonsgegevens te verzamelen is divers. Dit kan voortvloeien uit een expliciete toestemming die de consument ons verleend heeft en ten allen tijden kan intrekken, in het kader van een overeenkomst afgesloten om een communicatie tot stand te brengen of een gerechtvaardigd commercieel belang.

Persoonsgegevens worden verzameld om onze klanten, de consument, beter van dienst te kunnen zijn:

Doel

Rechtsgrond

Uitvoeren overeenkomst/bestelling geplaatst door de klant

In het kader van een verkoopovereenkomst

 

Informeren omtrent nieuwe producten en/of diensten

Legitiem belang

 

Gepersonaliseerde marketingacties, al dan niet gepersonaliseerd

Legitiem belang

 

Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

Wettelijke verplichting

 

Bij de verschillende deelfacetten wordt aan proportionele verwerking gedaan; i.e. we verwerken enkel de gegevens noodzakelijk om bovenstaande targets te bereiken. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden zal steeds toestemming gevraagd worden.

Op basis van de verzamelde persoonsgegevens worden, indien van toepassing, geautomatiseerde marketingtools toegepast en dit voornamelijk om op basis van het koopgedrag van de consument betere marketingacties te kunnen voorstellen (profiling van de consument). Indien consumenten niet langer wensen dat hun data erin wordt meegenomen kunnen zij dit aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met de vraag om eventuele voorkeuren te wijzigen.

Naast de persoonsgegevens kan Autoglass24 eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

E.Gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Om te bepalen of Autoglass24 uw persoonsgegevens mag gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder niet limitatief begrepen nieuwsbrieven, gepersonaliseerde kortingsbonnen, gepersonaliseerde aanbiedingen en dergelijke meer, kan de consument op het webportaal mijn account van Autoglass24 aangeven waar de persoonsgegevens mogen gebruikt worden. In dit portaal kan de klant zijn voorkeuren aangegeven of en hoe Autoglass24 met de klant in contact mag treden voor marketing doeleinden. Kiest de consument ervoor om een eerder gegeven toestemming om marketinggegevens te ontvangen (‘opt-out’) in te trekken, kan Autoglass24 de consument niet meer informeren over toekomstige acties.

F.Bescherming van Persoonsgegevens

Binnen Autoglass24 wordt veiligheid in het algemeen, en beveiliging van persoonsgegevens dan ook in het bijzonder, hoog in het vaandel gedragen. Ter voorbereiding van de GDPR implementatie werden dan ook nog additionele beveiligingen en procedures opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Onder zijn persoonlijke account kan de consument zelf zijn persoonsgegevens bekijken en aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren aanpassen. Lukt dat niet? Stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

G.Doorgifte persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor interne doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door Autoglass24 in samenwerking met externe partners enkel en alleen voor marketingdoeleinden van Autoglass24 of om de consument te informeren indien hij daartoe uitdrukkelijk heeft gevraagd en aldus toestemming heeft gegeven.

Het gebruik in samenwerking met externe partners beperkt zich tot meestal tot sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook) en dit om de consument op de hoogte te brengen van eventuele campagnes welke gevoerd worden door Autoglass24.

Onder zijn persoonlijke account kan de consument zelf zijn persoonsgegevens bekijken en aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren aanpassen.
Lukt dat niet? Stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H.Welke rechten heeft de consument conform de GDPR-wetgeving?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR biedt een aantal uitgebreidere rechten aan de consument omtrent zijn of haar persoonsgegevens. Deze verschillende rechten vult Autoglass24 in met behulp van het accountbeer of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na het indienen van een verzoek door de consument heeft Autoglass24 1 maand de tijd om hier, indien mogelijk, de gepaste gevolgen aan te geven.

Autoglass24 dient de consument ten allen tijden te kunnen informeren omtrent het feit of de persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden alsook ze verwerkt worden met het oog op:

De consument heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Indien meerdere kopieën gevraagd worden, kunnen administratieve kosten aangerekend worden.

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken.
De consument kan daartoe een aanvraag indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit recht kan ingeroepen worden door de consument indien hij of zij niet langer wenst dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor bepaalde marketingdoeleinden, doch dat dit niet in die mate gewichtig is om het recht om vergeten te worden uit te oefenen.

Een andere mogelijkheid om dit recht uit te oefenen vloeit voort uit het feit dat de consument de mening toegedaan is dat er geen gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te gebruiken. Het recht op beperking kan vervolgens uitgeoefend worden door de consument zonder dat dit betekent dat de persoonsgegevens moeten vergeten worden.

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren indien daartoe de noodzaak bestaat. De consument kan daartoe de nodige aanpassingen doen in het accountbeheer of aanpassingen aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om een menselijke tussenkomst te hebben indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor automatische profilering. De consument kan daartoe een aanvraag indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag door de consument. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.

Het recht om vergeten te worden zal voor de consument, indien van toepassing, betekenen dat binnen de organisatie bepaalde productvragen enkel nog zullen kunnen beantwoord worden indien de consument over zijn oorspronkelijk en origineel aankoopbewijs beschikt gezien Autoglass24 na het wissen deze informatie niet meer ter beschikking zal hebben.

De consument kan ten allen tijden Autoglass24 verzoeken om zijn persoonsgegevens te recupereren van Autoglass24 en dit voor de persoonsgegevens die door de consument verstrekt werden aan Autoglass24. Een aanvraag tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens dient gericht te worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna iedere aanvraag proportioneel zal geëvalueerd worden binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. De gevraagde data zal ter beschikking gesteld worden in een leesbaar formaat in replay op de eerder gestuurde email.

I.Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Autoglass24 zal persoonsgegevens bijhouden zolang als zij dit nodig acht. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn langer zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting zoals de verplichte boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar of 10 jaar indien andere wettelijke gronden dit vereisen.

Gedurende deze verlengde bewaartermijn zullen de gearchiveerde gegevens slechts beperkt toegankelijk zijn binnen Autoglass24. De persoonsgegevens zullen bewaard worden of intern bij Autoglass24 of bij een andere dienstverlener binnen de EU.

J.Contact en klachtrecht

Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen Autoglass24 en de consument kunnen ten allen tijden gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief gericht aan:

Autoglass24
D'Helst 1A, 9280 Lebbeke (België)
Ondernemingsnummer: BTW BE 0634 977 143

Specifieke klachten omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gemeld worden aan de verantwoordelijke gegevensbescherming van Autoglass24
(data protection officer) op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien de consument geen bevredigende feedback ontvangt van Autoglass24 kunnen eventuele klachten ten allen tijden gemeld worden aan de toezichthoudende overheid, zijnde de privacycommissie op onderstaande coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

K.Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien Autoglass24 de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van de Consument om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Autoglass24 houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24/05/2018.